Servis

Servis, akumulatora je sastavni dio naše dijelatnosti. Akumulatori Vesna, Black Horse i Munja servisiramo u garantnom i vangarantnom roku.